Гинеколози

Педијатриja

Гинекологија и акушерство

 • Понеделник
 • работно време
 • прва смена
 • 08:00 - 14:00 часот
 • втора смена
 • 14:00 - 20:00 часот
 • Вторник
 • работно време
 • прва смена
 • 08:00 - 14:00 часот
 • втора смена
 • 14:00 - 20:00 часот
 • Среда
 • работно време
 • прва смена
 • 08:00 - 14:00 часот
 • втора смена
 • 14:00 - 20:00 часот
 • Четврток
 • работно време
 • прва смена
 • 08:00 - 14:00 часот
 • втора смена
 • 14:00 - 20:00 часот
 • Петок
 • работно време
 • прва смена
 • 08:00 - 14:00 часот
 • втора смена
 • 14:00 - 20:00 часот

Педијатрија

 • 08:30 - 15:30 часот
 • 08:30 - 15:30 часот
 • 08:30 - 15:30 часот
 • 08:30 - 15:30 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 08:30 - 15:30 часот
 • 08:30 - 15:30 часот
 • 08:30 - 15:30 часот
 • 08:30 - 15:30 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 13:00 - 20:00 часот
 • 10:00 - 18:00 часот
 • 10:00 - 18:00 часот
 • 10:00 - 18:00 часот
 • 13:00 - 20:00 часот

Биохемиска лабораторија

 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 19:00 часот
 • 08:00 - 18:00 часот
 • 08:00 - 18:00 часот
 • 08:00 - 18:00 часот
 • 08:00 - 18:00 часот

Мислења на пациентите

Пофалби и критики за ординацијата.

 • Теута Рамадани-Расими

  Презадоволна од нивните услуги и стручноста на целиот персонал, особено на др. Лозанковски.

  Теута Рамадани-Расими,

 • Ивана Младеновска

  Најдобрата гинеколоска ординација... Ми иде повторно да затруднам! :D

  Ивана Младеновска,

Website Security Test