Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

ПСИХОФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА НА ТРУДНИЦИ

Бременоста како и мајчинството се периоди исполнети со предизвици во животот на една жена. Знаеме колку е значајна припремата на мајката пред породувањето и прилагодувањето кон она што следи, мајчинството. За таа цел, организираме часови за психофизичка подготовка на трудниците во кои трудницата се ослободува од стравот; се едуцира како до безболно породување со примена на техниките за дишење; се едуцира за негата и доењето на новороденото; добива совети за исхрана како во бременоста, така и за постпородилниот период.

  • совети за правилна исхрана
  • припрема за безболно породување
  • психофизичка подготовка на трудници
  • масажа и техника на дишење на трудници
  • информации за текот на бременоста и породувањето
  • вежби соодветни за трудници за јакнење на абдоминалната мускулатура и подобра еластичност на родилните патишта со цел побезболно и полесно породување
  • консултација со гинеколог, педијатар и акушерка