Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

Акушерија

Тимот кој се грижи за здравјето на 

  • следење на нормална бременост, раст и развој на плодот, рана детекција на можни аномалии на плодот, мерење на нухална бразда значајна за детекција на Даунов синдром уште во првиот триместар
  • следење на ризична бременост, рана детекција на интраутерин застој во растот, Rh инкопатибилија, EPH гестози, како и гестациски дијабет (ОГТТ тест во сопствена лабораторија)
  • CTG (кардиотокографија co&nbsp) апарат за регистрирање на работата на срцето на плодот со истовремено следење на активноста на матката
  • психофизичка подготовка и советувалиште за трудници и доилки