Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

Д-р Глигор Ложанковски

Гинеколог-акушер
Образование
 • 1988-1992: специјализација по гинекологија и акушерство на Клиника за гинекологија и акушерство на Медицниски факултет Скопје
 • 1977-1983: Завршени студии по медицина на Медицински Факултет на Универзитет ,,Св. Кирил и Методијʻʻ во Скопје
 • 1973-1977 Средно образование, во ДСУ Гимназија ,,Јосип Броз Титоʻʻ Скопје
Работно искуство
 • Од 01.2006: приватна гинеколошко акушерска пракса во ПЗУ др Ложанковски
 • Од 1992 -2006: гинеколог во Здравствен дом Скопје
 • 1988-1992: специјализант по гинекологија и акушерство на ГАК Скопје
 • 1984-1988:доктор по општа медицина во Здравствен дом Скопје – служба за итна медицинска помош
 • 1983-1984:доктор по општа медицина во Здравствен дом Скопје
Активности
 • Консултант на МЗ и СВеткса банка за реформи во здравствениот сектор
 • Ментор во центарот за семејна медицина при Медицински факултет – Скопје
 • Претседател на комисија за следење на реформи во ПЗЗ при Лекарска комора на Македонија
 • Претседател на Здружението на приватни гинеколози и акушери на РМ во 2012г.

Нацка Георгиева

Личен Асистент

Гинеколошко акушерска сестра Нацка Георгиева со богато работно искуство од 1984 год. во повеќе болници, поликлиники, ноќни служби и диспанзери за жени и деца во Скопје.

Од 2008 година дел од тимот на Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски.

Наташа Божиновска

Асистент

Гинеколошко акушерска сестра Нацка Георгиева со богато работно искуство од 1984 год. во повеќе болници, поликлиники, ноќни служби и диспанзери за жени и деца во Скопје.

Од 2008 година дел од тимот на Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски.