Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

Дијагностичка лабораторија

Нашата лабораторија е опремена со најсовремена апаратура според највисоките светски стандарди. Во истата се применуваат методи за работа кои овозможуваат брз и точен резултат на лабораториските проби.

  • хематолошки анализи
  • биохемиски анализи
  • имунолошки анализи
  • микробиолошки анализи
  • молекуларна дијагностика
  • спермограм