Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

Д-р Биљана Силјаноска Гиговска

Гинеколог-акушер

Образование

  • 2005 год – средно образование Dysart High School Arizona USA
  • 2011 год – Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
  • 2013 год.- Специјализација гинекологија и акушерство, Медицински факултет,  Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Работно искуство

  • 2011-2012 год. – Гинеколошко-акушерска клиника
  • 2012-2016 год. – Претставник за матишни клетки во Bio Save
  • 2016 год. – Сега – Гинеколог-акушер во Поликлиника ПЗУ Д-р Ложанковски

Ивана Блажевска

Асистент

Гинеколошко акушерска сестра Ивана Блажевска со работно искуство во повеќе поликлиники и гинеколошка акушерска болница „Свети Лазар“.

Од 2015 година дел од тимот на Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски