Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

PCR real time методологијата

PCR real time методологијата е најновата апликативна молекуларна дијагностика за скрининг, преку која се добиваат брзи и прецизни резултати во многу дијагностички процедури.

✔️Преку оваа методологија воедно се вршат и испитувања на присуство на ХПВ (Хуман Папилома Вирус), како и идентификација и генотипизација на видовите.

📌Исто така, преку real time PCR метода се врши детекција на сексуално преносливи патогени, и тоа од од урогенитални, ендоцервикални и уринарни примероци.

❗️Овие испитувања се прават кај пациенти со знаци и симптоми на сексуално преносливи болести, но и кај пациентки каде што докторот ќе процени дека има потреба, согласно анамнезата на пациентот.

✅Промотивните пакети за детекција и типизација на сексуално преносливи болести се реализираат во соработка со Genea Labоratorija – Генеа Лабораторија, каде што има оддел за молекуларна дијагностика со опрема и технологија по најнови стандарди.

Дознајте повеќе или пак консултирајте се со нашиот тим нa☎️023 120 017.

Нема опис за фотографијата.

Споделете со пријатели:

Facebook
Twitter

Предходни објави