Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

м-р фарм. Мирјана Ложанковска Трниниќ

спец. по мед. биохемија

Образование

  • 2004 год – средно образование International Baccalaureate Organization IBO и ДСУ Гимназија Јосип Броз Тито, Скопје
  • 2009 год – Фармацевтски факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје
  • 2013 – 2018 год. Специјализација по медицинска биохемија, Медицински факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје

Работно искуство

  • 2009-2015 год. – Основач и член на управен одбор на НВО Обединети Млади Фармацевти Скопје
  • 2010-2015 год. – Истражување и развој,  Алкалоид АД Скопје
  • 2015 год. – Сега – Раководител на биохемиска лабораторија во Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски

Активности

  • 2011 год.- Проект менаџер на “Bike Your Environment” организиран од НВО Обединети Млади Фармацевти; спонзориран од Европска Комисија
  • 2010 год.- Проект менаџер на “Nature – our health provider” организиран од НВО Обединети Млади Фармацевти; спонзориран од Европска Комисија
  • 2009 год. – Liaison Secretary (LS) for European Pharmaceutical Student Association (EPSA)