Поликлиника со специјалистички ординации по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија

Закажи преглед

Добиениот резултат од ПАП тестот покажува дали има присутво на ХПВ во организмот и од кој тип е истиот.

👩‍⚕️Добиениот резултат од ПАП тестот покажува дали има присутво на ХПВ во организмот и од кој тип е истиот.
🧬Хуман папиломавирусите се делат на два типа: високо ризични (high-risk HPV) и ниско ризични (low-risk HPV).
➡️Најчести високо ризични ХПВ типови се: 31, 33, 45, 52, 58, 16 и 18.
70% од цервикален карцином се предизвикани од типовите 16 и 18!
👉Преканцерозните состојби ако останат нетретирани, можат лесно да прогредираат во цервикален карцином!!!
❕Редовниот скрининг, вклучувајќи ПАП тест и ХПВ типизација, е единствениот начин да се утврди присуството на ХПВ и дали истиот предизвикал промени во организмот.

Споделете со пријатели:

Facebook
Twitter

Предходни објави