Сања Ангеловска  

дипл. инж. по биологија 

Дипломиран инжинер по биологија Сања Ангеловска со работно искуство во повеќе лаборатории и поликлиники во Скопје.

Од 2020 година дел од тимот на Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски.