Нацка Георгиева 

Личен асистент – гинекологија

Гинеколошко акушерска сестра Нацка Георгиева со богато работно искуство од 1984 год. во повеќе болници, поликлиники, ноќни служби и диспанзери за жени и деца во Скопје.

Од 2008 година дел од тимот на Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски.