Наташа Божиновска  

Администратор

Администратор-економист Наташа Божиновска со работно искуство од повеќе трговски друштва.

Од 2013 година дел од тимот на Поликлиника д-р Ложанковски.