Кристиана Шијакова  

дипл. молекуларен биолог

Молекуларен биолог Кристиана Шијакова со работно искуство во повеќе лаборатории и поликлиники во Скопје.

Од 2020 година дел од тимот на Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски.