Ивана Блажевска  

Личен асистент – гинекологија

Гинеколошко акушерска сестра Ивана Блажевска со работно искуство во повеќе поликлиники и гинеколошка акушерска болница „Свети Лазар“.

Од 2015 година дел од тимот на Поликлиника ПЗУ д-р Ложанковски.