Д-р Биљана Гиговска

Гинеколог-акушер

Образование

Средно образование Dysart High School Arizona USA

Медицински факултетУниверзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Специјализација гинекологија и акушерствоМедицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Работно искуство

Гинеколошко-акушерска клиника

Претставник за матични клетки во Bio Save

Поликлиника Д-р Ложанковски