Закажете преглед

Адреса:
Мито Хаџивасилев Јасмин 10/1-1 1000 Скопје
Телефон: 02 3120017

Работно време
Секој работен ден:  08:00-20:00 часот.
Советувалиште за здрави деца, секој ден 13:00-16:00 часот.
Поликлинкита не работи за време на викенди и празници.

Контакт телефони
078338682 – за кај д-р Марија Коцева и д-р Биљана Гиговска
070255800 – за кај д-р Глигор Ложанковски
078338909 – за кај м-р фарм. Мирјана Л. Трниниќ
078338909 – Лабораторија
071255800 – Администрација

Локација