• ПОДДРШКА НА ДОЕЊЕ

    Content top Content bottom Кристиана Шијакова дипл. молекуларен биолог   Кристиана ШијаковаPROFILE м-р фарм. Мирјана Ложанковска Трниниќ Спец. по медицинска биохемија   м-р фарм. Мирјана Ложанковска ТрниниќPROFILE Сања Ангеловска дипл. инж. по биологија   Сања АнгеловскаPROFILE ЛАБОРАТОРИЈА Кристиана Шијакова дипл. молекуларен биолог м-р фарм. Мирјана Ложанковска Трниниќ Спец. по медицинска биохемија Сања Ангеловска дипл. инж.Read more
  • ПОДДРШКА НА ДОЕЊЕ

    Content top Content bottom Кристиана Шијакова дипл. молекуларен биолог   Кристиана ШијаковаPROFILE м-р фарм. Мирјана Ложанковска Трниниќ Спец. по медицинска биохемија   м-р фарм. Мирјана Ложанковска ТрниниќPROFILE Сања Ангеловска дипл. инж. по биологија   Сања АнгеловскаPROFILE ЛАБОРАТОРИЈА Кристиана Шијакова дипл. молекуларен биолог м-р фарм. Мирјана Ложанковска Трниниќ Спец. по медицинска биохемија Сања Ангеловска дипл. инж.Read more
  • РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДОКТОРИ

    д-р  Глигор Ложанковски секој работен ден: 7:00 – 13:00 часот   д-р Марија Коцева понеделник: 13:00 – 20:00 часот вторник: 13:00 – 20:00 часот среда: 08:00 – 15:00 часот четврток: 08:00 – 15:00 часот петок: 8:30 – 16:00 часот или 13:00 – 20:00 часот   д-р Биљана Гиговска понеделник: 8:00 – 15:00 часот вторник: 8:00

    Read more

Photostream