РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДОКТОРИ

д-р  Глигор Ложанковски

секој работен ден: 7:00 – 13:00 часот

 

д-р Марија Коцева

понеделник: 13:00 – 20:00 часот

вторник: 13:00 – 20:00 часот

среда: 08:00 – 15:00 часот

четврток: 08:00 – 15:00 часот

петок: 8:30 – 16:00 часот или 13:00 – 20:00 часот

 

д-р Биљана Гиговска

понеделник: 8:00 – 15:00 часот

вторник: 8:00 – 15:00 часот

среда: 13:00 – 20:00 часот

четврток: 13:00 – 20:00 часот

петок: 8:30 – 16:00 часот или 13:00 – 20:00 часот

 

м-р фарм. Мирјана Л. Трниниќ

секој работен ден: 8:00 – 16:00 часот

Leave a reply